Tọa đàm hợp tác đào tạo Mỹ thuật ứng dụng với Khoa thiết kế (Đại học Swinburne – Australia)

Tọa đàm hợp tác đào tạo Mỹ thuật ứng dụng với Khoa thiết kế (Đại học Swinburne – Australia)

13:30 - 14-01-2015
Tọa đàm hợp tác đào tạo Mỹ thuật ứng dụng với Khoa thiết kế (Đại học Swinburne – Australia)

Mời dự: Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa MTUD và các đại biểu theo giấy mời; Cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đoàn Khoa thiết kế Đại học Swinburne – Australia.

Thời gian: 13h30 tại Phòng A204
  • tags
другие новости
Top 100 sinh viên năm học 2017 - 2018


20 лет tin mới